бивш „авокат“ GIOVIALE CARMINE VINCENZO (“GIOVIALE Enzo”) ОСЪДЕНИЯТ ЗА ИЗМАМА и друго


GIOVIALE BULGARIA. С мандат беше подписано с адвокат Graziella GIOVIALE (“MariaGrazia”), сестра на ОСЪДЕНИЯ ЗА ИЗМАМА в рамките на “юридическата кантора” GIOVIALE & Partners в Soverato CARMINE VINCENZO GIOVIALE (“Enzo GIOVIALE”), бившият „авокат“ ИЗКЛЮЧЕН от регистъра на „адвокатите“. След няколко срещи Giuseppe Procopio (наричан: “Pino”) не участва, при един случай беше свидетел на предаването на сума в брой от измамената жертва на GIOVIALE, за да бъде инвестирана в дейности в чужбина. Последващо измаменият клиент се свърза с GIOVIALE, съобщавайки му, че е притеснен за събирането на чековете, които беше получил като гаранция от GIOVIALE.

авокат GIOVIALE

бивш „авокат“ GIOVIALE CARMINE VINCENZO (“GIOVIALE Enzo”) ОСЪДЕНИЯТ ЗА ИЗМАМА и друго

Soverato – GIOVIALE BULGARIA

Адвокат GIOVIALE Осъден за Измама

gioviale